Головна /

Благоустрій території паркової зони відпочинку

2 лютого 2019 року

При формуванні місцевих бюджетів були враховані основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2019 рік, схвалені постановою Уряду за № 546 від 11.07.2018, зокрема:

 • номінальний ВВП – 3946,9 млрд грн;
 • темп зростання реального ВВП – 103,0 %;
 • індекс споживчих цін – 107,4%;
 • фонд оплати праці найманих працівників і грошове забезпечення військовослужбовців – 1194,6 млрд грн.

Передбачено, що розміри державних соціальних стандартів на наступний рік будуть наступні:

 • розмір мінімальної заробітної плати – 4173 грн;
 • розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС – 1921 грн;
 • прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць: з 1 січня 2019 року – 1853 грн, з 1 липня – 1936 грн,  з 1 грудня – 2027 грн.

Для основних соціальних і демографічних груп він складає:

  Діти до 6 років Діти 6 – 18 років Працездатні Непрацездатні
з 01.01.2019 1 626 2 027 1 921 1 497
з 01.07.2019 1 699 2 118 2 007 1 564
з 01.12.2019 1 779 2 218  2 102 1 638

Новаціями для місцевих бюджетів стали такі зміни:

 • підвищення: на 50% ставок рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів, рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення; рентної плати за користування надрами для видобування нафти та газового конденсату; акцизного податку з тютюнових виробів (з 1.01.2019 – на 20%, з 1.07.2019 – на 9%), екологічного податку (з 41 коп. до 10 грн);
 • запровадження земельного податку за лісові землі та встановлення ставки податку за один гектар лісових земель (за рішенням органу місцевого самоврядування, але не більше 0,1% від нормативної грошової оцінки таких земель);
 • ПДФО від доходів за здавання фізичними особами в оренду (суборенду, емфітевзис) земельних ділянок, земельних часток (паїв) податковим агентом сплачуватиметься до відповідного бюджету за місцезнаходженням таких об’єктів оренди (суборенду, емфітевзис);
 • зарахування з 1 січня 2019 року 5% рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крім рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату) до бюджетів місцевого самоврядування за місцем видобутку відповідних корисних копалин (на сьогодні зараховується у пропорціях: 25% – до обласних бюджетів, 75% – до державного бюджету);
 • збереження норми щодо зарахування 13,44% акцизного податку з пального до місцевих бюджетів;
 • скасування норми щодо справляння плати за землю за земельні ділянки, надані для залізниць у межах смуг відведення, у розмірі 25% земельного податку.

Однією з головних новацій бюджету 2019 року стало те, що 20,0 млрд грн за рахунок коштів субвенції на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг передано Міністерству соціальної політики під окрему бюджетну програму “Виплата пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг у готівковій формі” для запровадження механізму надання у грошовій формі передбачених законодавством пільг та субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг.

Також, слід нагадати, що надання первинної медичної допомоги населенню у 2019 році буде здійснюватися з державного бюджету за окремою бюджетною програмою через Національну службу здоров’я України (передбачається 15,2 млрд грн). Розмір капітаційної ставки визначено Постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. №407.

У державному бюджеті передбачено прямі міжбюджетні відносини з ОТГ, у яких перші вибори відбулися в 2018 році, у тому числі по тих, перші вибори в яких відбудуться 23 грудня 2018 року.

Загальний ресурс місцевих бюджетів на 2019 рік (за оцінкою  Мінфіну) становить 573,1 млрд грн, у тому числі:

 • власні доходи місцевих бюджетів складають – 292,3 млрд грн, що більше на 41,8 млрд грн, у порівнянні із затвердженими місцевими бюджетами на 2018 рік, або на +16,7%), із них:

 загальний фонд – 267,0 млрд грн (збільшується на +36,0 мдрд грн до прогнозних надходжень 2018 року або на 15,5%);

– спеціальний фонд – 25,3 млрд грн збільшується на +2,8 млрд грн або на +13%;

 • трансферти з державного бюджету – 288,3 млрд грн, у тому числі:

–  базова дотація – 10,4 млрд грн (більше показника 2018 року на 2,2 млрд грн або на 27%, у 2018 р. – 8,2 млрд грн).

–  реверсна дотація – 6,8 млрд грн (більше показника 2018 року на 1,4 млрд грн або на 26%, у 2018 р. – 5,4 млрд грн).

 • стабілізаційна дотація – 0,2 млрд грн (2018 р. – 0,2 млрд грн);
 • додаткова дотація на здійснення видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я  – 14,9 млрд грн (2018 р. – 16,5 млрд грн). Розподіл додаткової дотації між місцевими бюджетами здійснюється обласними державними адміністраціями за погодженням з Кабінетом Міністрів України та затверджується рішенням про обласний бюджет;
 • субвенції на здійснення державних програм соціального захисту населення – 120,0 млрд грн;
 • освітня субвенція – 69,6 млрд грн (більше показника 2018 р. на 9,3 млрд грн або на 15,1%, у 2018 р. – 61,7 млрд грн).  Вперше враховано видатки з урахуванням поділу класів на групи при вивченні окремих предметів; інклюзивно-ресурсних центрів; загальноосвітніх навчальних закладів приватної форми власності, частку сільського населення для міст обласного значення (від 10% сільського населення). Враховано резерв коштів.
 • медична субвенція – 55,7 млрд грн (у 2018 р. – 57,4 млрд грн, із них на вторинну та третину ланку – 52,2 млрд грн).

 

Обсяги базової та реверсної дотацій у Державному бюджеті у 2017 – 2019 роках, млн грн

 

Обсяг державної фінансової підтримки на реалізацію інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку становить 30,3 млрд грн (у 2018 році аналогічні видатки заплановані в сумі 25,4 млрд грн):

 • ДФРР – 7,7 млрд грн (у 2018 р. – 6,0 млрд грн), у тому числі: на забезпечення реалізації проектів-переможців «Всеукраїнського громадського бюджету» у сумі 0,5 млрд грн. Із загального обсягу ДФРР на реалізацію програм і проектів 1,0 млрд грн передбачено за рахунок коштів державного дорожнього фонду. Призупинена норма статті 241 БКУ щодо визначення ДФРР у розмірі 1% обсягу доходів загального фонду Державного бюджету. Також статтею 28 Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» встановлено, що 50% коштів ДФРР розподіляються Кабінетом Міністрів України на реалізацію пріоритетів економічного зростання та підвищення рівня життя громадян.;
 • субвенція на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад – 2,1 млрд грн (2018 р. – 1,9 млрд грн);
 • субвенція на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості – 1,0 млрд грн (2018 р. – 1,0 млрд грн);
 • субвенція на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 14,7 млрд грн, що складає 35% Державного дорожнього фонду (2018 р. – 11,5 млрд грн);
 • субвенція на соціально-економічний розвиток окремих територій – 4,8 млрд грн (2018 р. – 5 млрд грн). Слід зазначити, що частиною 2 статті 32 Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» визначено, що у 2019 році субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій надається без обов’язкового співфінансування здійснення відповідних заходів з місцевих бюджетів.

Вперше передбачено субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на:

 • створення та ремонт існуючих спортивних комплексів при загальноосвітніх навчальних закладах усіх ступенів  – 0,15 млрд грн;
 • будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту – 0,2 млрд грн;
 • будівництво нових, реконструкцію та капітальний ремонт існуючих спортивних п’ятдесятиметрових басейнів – 0,2 млрд грн;
 • реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти – 1,5 млрд грн;
 • фінансування проектів транскордонного співробітництва – 10,0 млн. грн;
 • здійснення природоохоронних заходів на об’єктах комунальної власності – 0,6 млрд гривень.

Кабінету Міністрів України за підсумками першого півріччя 2019 року за результатами виконання місцевих бюджетів доручено подати пропозиції щодо внесення змін до Державного бюджету України на 2019 рік у частині збільшення освітньої і медичної субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам.

Що стосується приєднання у 2018 році суміжних сільських та селищних територіальних громад до міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад, які не враховано в Законі про Державний бюджет на 2019 рік, то зміни до показників міжбюджетних трансфертів для таких бюджетів будуть внесені у порядку, визначеному бюджетним законодавством.

Яніна Казюк, координатор з фінансової децентралізації Центрального офісу реформ, наголосила, що згідно з вимогами Бюджетного кодексу усі місцеві бюджети повинні бути затверджені до 25 грудня.

Календар подій

серпень, 2020
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
15 березня 2019 року
початок: 09:00
15 березня команда Біржі праці ОТГ візьме участь у Форумі місцевого самоврядування у Львові, а також у зустрічі представників проектів, фінансованих Посольством Великої Британії в Україні.  Детальніше: Форум місцевого самоврядування

детальніше

Проекти розвитку

24 лютого 2019 року
Тетіївська міська об’єднана територіальна громада
В 2019 році молодіжною столицею України буде місто Кам’янець-Подільський. За перемогу у фіналі конкурсу «Молодіжна столиця України» змагалися 10 міст: Івано-Франківськ; Кам’янець-Подільський; Кременчук; Луцьк; Маріуполь; Одеса; Тернопіль; Харків; Хмельницький та Чернігів. «Вітаю…

детальніше

2 лютого 2019 року
Тетіївська міська об’єднана територіальна громада
При формуванні місцевих бюджетів були враховані основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2019 рік, схвалені постановою Уряду за № 546 від 11.07.2018, зокрема: номінальний ВВП – 3946,9…

детальніше

17 січня 2019 року
Тетіївська міська об’єднана територіальна громада
Експерти Центрального офісу реформ при Мінрегіоні роз’яснили, чи можуть громади приймати рішення про добровільне приєднання до міст обласного значення, якщо таке приєднання відповідає схваленому обласною радою проекту перспективного плану формування…

детальніше

Консультації та навчання

28 лютого 2019 року
Бо треба вибудовувати структуру, формувати штат, підготувати посадові інструкції, визначати зони відповідальності… Але це спростить роботу у майбутньому. Органи місцевого самоврядування і законодавство про працю. (ОМС) зобов’язані дотримуватися законодавства про…

детальніше

27 лютого 2019 року
У конкурсах на одержання грантів для реалізації локальних проектів розвитку – від енергозбереження до заміни системи водопостачання, від навчання – до цивілізованого поводження з відходами, від нової котельної – до…

детальніше

26 лютого 2019 року
ОТГ потребують фахових керівників. І ви можете стати магістрами – тепер є програма підготовки саме для об’єднаних громад. Ще кілька років тому про це не йшлося, та й зараз таких…

детальніше

Корисна інформація

28 лютого 2019 року
Чи зміниться підхід до працевлаштування в об’єднаній територіальній громаді? Чи допомагатиме ОТГ шукати роботу людям? Хто контролюватиме дії роботодавця і дотримання прав робітника? Як започаткувати власний бізнес і як винайматимуть…

детальніше

27 лютого 2019 року
Дехто обмежується оголошенням у газеті або «сарафанним радіо». Іноді спрацьовує, іноді – проблем не позбудешся… Щоб уникнути помилок – користуйтеся надійними ресурсами, не покладайтеся на випадкових рекрутерів або «знайомих знайомих»,…

детальніше

27 лютого 2019 року
У Постанові КМУ від 26.04.2017 р. № 295 "Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", затверджено два…

детальніше